اکرام

مردم نیکوکار خرامه

نزدیک به 3میلیارد ریال به ایتام طرح اکرام کمک کردند

چهارشنبه, 08 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان خرامه گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون مردم نوع دوست و نیکوکار این شهرستان نزدیک به 3 میلیارد ریال به ایتام طرح اکرام کمک کردند . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان خرامه...

imagesMX1TS93H

مدیر کمیته امدادکوارخبر داد :

334مددجوی تحت حمایت از آموزش های اشتغال بهره مند شدند

چهارشنبه, 08 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان کوار گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 334نفر از مددجویان تحت حمایت از آموزش های اشتغال بهره مند شدند . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان کوار ،خلیل منصوری اظهار داشت:یکی...

اشتغال جدید

مدیر کمیته امداد مرودشت خبر داد:

بیش از29میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شد

سه شنبه, 07 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان مرودشت گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 29 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان این شهرستان پرداخت شده است . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد شهرستان...

مرکز نیکوکاری مهر

توسط مردم نیکوکار پاسارگادصورت گرفت

بیش از 6 میلیارد ریال کمک به مراکز نیکوکاری

سه شنبه, 07 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پاسارگاد گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون مردم نیکوکار و خداجوی این شهرستان بیش از 6 میلیارد ریال کمک های خود را به مراکز نیکوکاری اهدا کردند. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی این...

510_839

باوند پوری خبر داد :

16 نفر از فرزندان مددجو از خدمت سربازی معاف شدند

سه شنبه, 07 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان آباده گفت :16 نفر از فرزندان مددجو با هدف مشارکت در کسب استقلال اقتصادی خانواده های تحت حمایت از خدمت سربازی معاف شدند . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان آباده ،باوند...

1366093761_2012_12_16_08_11_37_43426

خیرین نیکوکار منطقه یک

نزدیک به 2 میلیارد ریال کمک های خود را در قالب نذورات به نیازمندان اهدا...

سه شنبه, 07 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه 1شهرستان شیراز گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون خیرین نیکوکار و نوع دوست، نزدیک به 2میلیارد ریال کمک های خود را در قالب نذورات به نیازمندان اهدا کردند . به گزارش روابط عمومی و...

کمک حامی به ایتام

خیرین نیکوکار مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس

نزدیک به 2 میلیاردریال به ایتام طرح اکرام اشکنان کمک کردند

سه شنبه, 07 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان اشکنان گفت : خیرین نیکوکار مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک به 2 میلیارد ریال به ایتام طرح اکرام این شهرستان کمک کردند . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان لامرد،حسین...

خدمات بهداشتی درمانی

فضل اله قیومی پور خبر داد :

207نفر از مددجویان فراشبند از خدمات درمانی رایگان بهرمند شدند

دوشنبه, 06 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فراشبند گفت: 207نفراز مددجویان تحت حمایت این شهرستان از خدمات درمانی رایگان بهره مند شدند .  به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان فراشبند ،فضل اله قیومی پور اظهار داشت:...

80998629-5429491

محمد تقی ملائی خبر داد :

نزدیک به 2 هزار مددجو درجلسه های طرح فلاح شرکت کردند

دوشنبه, 06 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان خرم بید گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 2هزار مددجوطی 99جلسه درطرح فلاح شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان خرم بید ، محمد تقی ملائی اظهار داشت : طرح...

424197_160

فیروز نسیمی خبر داد :

برگزاری دوره های سواد آموزی برای 14 نفر از مددجویان بی سواد

دوشنبه, 06 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)منطقه 3 شیراز گفت : دوره های سواد آموزی برای 14 نفر از مددجویان بی سواد برگزار شد . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان شیراز ،فیروز نسیمی اظهار داشت : طلب علم ودانش فریضه ای است...

آرم

مدیر کمیته امداد داراب خبر داد:

280خانوار از معافیت انشعاباتی آب،برق و گاز بهره مند شدند

دوشنبه, 06 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان داراب گفت :280خانوار شهری و روستایی از پرداخت بیش از 2میلیارد ریال تخفیفات انشعاباتی آب،برق و گاز معاف شدند . به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان فارس...

Open_cotton_plant

مردم نیکوکارمزیجان

زکات 2هزار و 500کیلوگرم پنبه را پرداخت کردند

یکشنبه, 05 بهمن 1393 | نظرات بسته شده است

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زرین دشت گفت: مردم نیکوکار و خداجوی مزیجان ، زکات 2هزار و 500کیلوگرم پنبه را پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرستان زرین دشت ،رسول برجی اظهار داشت : زکات یکی...