خبرخوبRSS Feed

دینکان شیراز(شهرک آرین) می تواند شادی آور زنان سرپرست...

زنان سرپرست خانوار، همان زنانی که هم پدر هستند و هم مادر، زنانی که غم ها، غصه ها و دلتنگی های خود را پشت قیافه معصومانه و مظلومانه ای که دارند پنهان می کنند، زنان و مادرانی که گاها چشم هایشان می گرید و لب هایشان می خندد. زنان سرپرست خانوار چیز زیادی برای خودشان نمی خواهند اما تمام تلاششان برای فرزندانی است که به هر دلیلی از نعمت داشتن پدر محروم هستند وبرای ادامه زندگی نیاز به درآمدی ثابت... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :